Rozhovor: Anarchie je rovnost a solidarita

2006-11-15 19:03 napsal Lukáš Havrlant

Dnešní číslo občasníku A tak dále přináší exkluzivní rozhovor s místním anarchistou Fiussem. Témata byla samozřejmě směřována směrem anarchistickým, ale také nebyla zapomenuta jiná palčivá témata. Nuže, čtěte:

Jak ses stal anarchistou? Jaký byl u tebe první impuls?

K anarchismu jsem se dostal někdy kolem osmnáctého roku svého života, kdy jsem si od jistého aktivisty půjčil časopis A-kontra, který mě zaujal. Dosavadní punková subkultura mi po čase coby snaha o protest proti společenským nedostatkům přestávala stačit. Představovala pro mě sice určitou symbolickou formu odporu proti konformitě a státní zvůli, avšak nenabízela vlastní alternativu. Tu jsem našel právě v anarchismu.

Z jakého důvodu má v sobě anarchismus zakořeněn hluboký odpor proti státu a požaduje jeho zrušení? V čem by byl anarchismus lepší než současný systém?

Anarchie je zcela přirozené uspořádání lidské společnosti. Jejím krédem je rovnost a solidarita. Stát byl původně vytvořen volnou dohodou lidí, kteří v něm viděli zjednodušení chodu společnosti. Postupem staletí však ztratil svůj původní význam a stal se z něj pouze umělý subjekt, chránící zájmy bohaté podnikatelské a poslanecké „elity“. Většině lidí tento stav vadí, avšak málokdo má dnes, po čtyřiceti letech politického vykořisťování, energii do jakékoli politické aktivity. Anarchismus by byl lepší z celé řady důvodů (úcta k přírodě, upevnění morálních hodnot atd.). Současný kapitalismus je postaven na tendenci využít veškerých zdrojů (lidských i přírodních) na maximum, což obvykle končí velmi špatně.

Anarchie pro vás znamená vyšší formu svobody. Proč se v současné době svobodný necítíš?

Nemůžu říct, že se necítím svobodný, onu tu svobodu může každý chápat jinak, nehledě na to, že svobodu lze definovat dle nejrůznějších měřítek (např. ve srovnání s fašismem). Pro anarchisty je klíčový pojem „svobodná práce“. Nemůžeme souhlasit s tím, že pracující se často dostanou do situace, kdy musí přijmout jakoukoli práci, protože by se jinak dostali do existenčních problémů, čehož může lehce využít zaměstnavatel nadiktováním zcela neetických pracovních podmínek. Nemůžu však souhlasit s názorem, že žijeme v demokracii. To, že mi někdo lže celé volební období a já si můžu akorát za čtyři roky zvolit někoho jiného, kdo mi bude lhát stejně – to není demokracie.

Anarchismus je stejně jako komunismus levicový politický směr, jaký je tvůj názor na komunismus? Byl bys ochoten je někdy volit nebo bys spíše podpořil zákaz jejich působnosti?

Bavíme-li se o komunismu ve smyslu autoritářském – bolševickém, určitě bych podpořil omezení jejich působnosti. Srp a kladivo stavím na stejnou úroveň jako hákový kříž, a protože i neonacisté působí v ilegálních organizacích, je spravedlivé tam zařadit i příznivce Stalina. KSČ(M) bych nevolil.

Anarchisté se často účastní různých demonstrací, mnohdy i velice agresivních (například při zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze). Máš nějakou osobní zkušenost s těmito projevy protestu? Souhlasíš s nimi?

Demonstrace, kterých jsem se zúčastnil, měly veskrze poklidný charakter. Když probíhaly protesty proti MMF, bylo mi 14 let. Myslím, že jsem je tehdy ani nezaregistroval. Co se týče agrese účastníků, jejich počínání je většinou zkresleno médii. Pokud policie brání těm, kteří svým protestem nepropagují hnutí směřující k potlačení práv a svobod občana projít městem v rámci řádně ohlášené demonstrace, kdo je pak agresorem, dojde-li k bitce mezi aktivisty a policií? Agresivita policie je však pro média zajímavá jen v případě, dojde-li k napadení „výše“ postavené osoby (viz napadení Kateřiny Jacques), zatímco pokud nějaký opilý primitiv rozkope telefonní budku, média jeho počínání ihned označí za standardní politiku anarchistů.

V Maďarsku nedávno místní anarchisté vydali svých deset požadavků, z nichž mne nejvíc zaujal devátý bod – „Civilní a veřejné služby nesmí chránit kapitalistické zájmy!“ Jakým způsobem chrání civilní a veřejné služby kapitalistické zájmy?

To lze ukázat na celé řadě případů. Státní média totiž nikdy nemluví o zločinech kapitalismu. Při záběrech z demonstrací obvykle stavějí demonstranty do role „těch špatných, kteří neví co je pro ně dobré“, při vyvlastnění půdy pro zahraniční investory nikdy nemluví o lidských právech a když je zmínka o válce v Iráku, nikdy se z korporativních médií nedovíme, že Bush má zálusk na tamější ropu.

Anarchisté se většinou rekrutují z řad studentů a mladých lidí obecně, znáš i nějaké starší spoluobčany, věřící v anarchii nebo je to pouze úlet teenagerů?

Tato domněnka je zcela mylná. Anarchisté působí po celém světě, zejména v odborových organizacích (např. CNT-AIT) či v celé řadě jiných hnutí, které by se stěží daly označit jako hnutí mládežnická. Mezi anarchisty patřila a patří celá řada spisovatelů (Neumann, Hašek, Gellner…) a intelektuálů (např. americký lingvista Noam Chomsky, či český sociolog Jan Keller, který s anarchismem sympatizuje). Co se týče českého anarchismu, v současné době je s hnutím spjato mnoho lidí, jejichž věk se dá označit jako „střední“. Zmínit můžeme např. bývalého redaktora časopisu A-kontra Jakuba Poláka a Josefa Šumfrleho, českého umělce Egona Bondyho a celou řadu dalších členů anarchistického hnutí.

Jakým způsobem se snažíte zlepšit veřejné mínění o vás? Pořádáte kromě demonstrací i nějaké „normální“ akce, kam by mohl beze strachu přijít běžný občan?

Nemyslím si, že demonstrace by nebyla „normální akce“. V sousedním Německu je běžné, že se na antifašistických demonstracích scházejí desítky tisíc lidí, mnohdy důchodců. Co se týče ostatních akcí, kromě webových stránek se objeví i občasné přednášky některých našich aktivistů na univerzitách. No a samozřejmě celá řada benefičních koncertů, infostánků a kampaní během celého roku.

Nedávno proběhly troje volby – do parlamentu, do senátu a do zastupitelstva. Účastnil ses některých a případně koho a z jakého důvodu jsi volil nebo z jakého důvodu jsi nevolil?

Jako anarchista jsem zastáncem bojkotu voleb. Chceme totiž demokracii přímou, nikoli parlamentní. A tuto alternativu žádná z kandidujících stran bohužel nenabízí…

Každý režim, obzvláště pokud je takto extrémní, má své odpůrce. Vzhledem k tomu, že anarchismus je radikální levice, staví se proti vám radikální pravice, například Národní odpor. Jaký je tvůj názor na takto smýšlející lidi?

Otázkou je, zda lze vůbec anarchisty řadit do pravolevého spektra, přihlédneme-li k faktu, že chtějí zcela odlišné uspořádání společnosti. Každopádně současný vliv ultrapravice zcela chápu. Doba je chaotická, tradiční hodnoty střídají hodnoty zisku a nejistí jedinci hledají zakotvení u silného vůdce. Proto se tolik lidí uchyluje k bolševismu a fašismu. Jsem však přesvědčen, že většina příslušníků ultrapravice se rekrutuje z řad radikálních fotbalových fanoušků, mezi nimiž je jen mizivé procento jedinců schopných vést smysluplný dialog.

Proti radikální pravici vznikl spolek Antifa, který se řídí heslem „Více než slova“ a často organizuje přímé útočné akce proti neonacistům. Souhlasíš s nimi?

K hnutí Antifa jsem měl dříve celou řadu výhrad, neboť jsem stále doufal, že pacifismus těch chytřejších dokáže porazit primitivní agresi těch hloupějších. Dnes už tyto lidi chápu. V průběhu let začalo docházet ke stále častějším útokům neonacistů na studenty, příslušníky subkultur, ale i náhodné kolemjdoucí. Začalo přibývat těch, kteří jejich útokům podlehli. Legislativa však nechala tento trend bez povšimnutí, a proto vznikla Antifa, protože ochrana ze strany policie evidentně selhala. Je to jen přirozený důsledek fašistického násilí.

Kdyby existovala možnost vymazat celou ideologii fašismu a neonacismu za cenu stejného kompletního zrušení anarchismu – souhlasil bys s tím?

S tímto bych určitě nesouhlasil. Ideologie fašismu jako taková může ukázat společnosti odstrašující příklad politického uspořádání a upozornit na stále číhající nebezpečí pro svobodu. Anarchismus zase posunuje vývoj lidské společnosti dopředu. Pokud by se obojí zrušilo, zcela jistě by vznikl „Orwellovský stát“, který by po čase zdegeneroval.

Jak se stavíš k otázce rasismu? Snažíš se nějak aktivně pomáhat národnostním menšinám? Co si myslíš o nedávno tolik propírané tématice pozitivní diskriminace?

Ano, v tzv. Romské otázce se snažím být aktivní hlavně tím, že pomáhám na základních školách v rámci jistého projektu s doučováním sociálně slabých dětí. Článek byl naprosto úžasný. Autor argumentoval tak pečlivě, že mu skutečně nelze nic vytknout. Souhlasím s názorem, že rozbijí-li nájemníci byt, nemají právo na nový. To je důsledek čisté logiky. Uchází-li se však o práci romský a ne-romský lékař, je správné „pozitivně diskriminovat“ Roma, neboť více Romů v intelektuálně-vědecké sféře přispěje k řešení romské problematiky a k jejich integraci do společnosti.

Česká republika je již nějaký čas součástí Evropské unie – byl jsi pro vstup anebo proti?

Těch pro i proti byla celá řada, takže jsem byl na vážkách. Je pravda, že Evropa musela vytvořit nějakou ekonomickou protiváhu USA, na druhou stranu však přichází celá řada norem, tudíž asi tak – z bláta do louže.

V Americe demokraté vyhráli poslední volby a pravděpodobně dojde k alespoň částečnému odsunu vojsk z Iráku, myslíš si, že je to dobré znamení anebo špatné, že by tam americká vojska měla ještě zůstat?

No… mohla by ještě znásilnit pár žen a dětí, vyprovokovat fundamentalisty k několika atentátům a natočit ještě pár videí týraných zajatců :) :) SAMOZŘEJMĚ že by měli odejít z území Iráku. Irák je druhý Vietnam. Nemyslím si však, že by výměna koryt mezi demokraty a republikány nějak výrazně změnila zahraniční politiku USA.

Díky za rozhovor ;-)

Linkuj.cz!

Komentáře

15. November 2006, 20:15

Otázka 12 – má tam být nebezpečí pro svobodu. Opravit prosím. Děkuji:)

# r3c1d1v15t
15. November 2006, 21:53

Anarchia nie ja žiadne ľavicové politické hnutie, anarchia je filozofia bezštátia a má mnoho tvárí, ktoré si môžu navzájom protirečiť. V 1. rade je treba rozlišovať medzi kolektivistickým anarchosocializ­mom(Noam Chomsky, Michail Bakunin) – csaf.cz, a individualistickým anarchokapita­lizmom(označo­vaný tiež ako Libertarianizmus). Libertarianiz­mus(Murray Rothbard, David Friedman, H. H. Hoppe) je rýdzo pravicový.

# Ly
16. November 2006, 19:40

Pokud vim z nasich rozhovoru, zrovna TY, Timy, anarchii neuznavas :) Mam dotaz: Presvedcil te uz dotazovany, ze anarchie proste MA smysl :D?

# numero
16. November 2006, 20:05

Já to nevidím tak tvrdě jako tady anarchista, ale mám docela běžné názory, hip-hopera. Místo sprayerů by měli zavírat neonacisty a komunisty. A já taky vrčím když někdo mluví o anarchistech jako o extrémní levici, to je jako mluvit o růžové v černobílém spektru.

17. November 2006, 10:58

3. Ly: Nepřesvědčil, je velice nepravděpodobné, že by mě někdy někdo přesvědčil :-).

5. December 2006, 14:31

Mam spatny pocit, ze onom anarchistovi nedoslo, ze kazde pravo prinasi i povinnosti pro nekoho druheho. Takze trebas „svoboda“ neprijmout nabiznenou praci by se v jeho podani nejspis zvrtla do toho, ze by nekoho nutil nabizet prima praci pro ty, kteri nechteji tu soucasnou.

Vzpominam na Vendettu a na rozdil mezi Delejsicochces a Vezmisicochces…

# numero
6. December 2006, 20:24

„Svoboda je poznaná nutnost.“

# Dotazovaný
11. December 2006, 11:17

Podle anarchistické morálky by se nejméně oblíbená práce rozdělila mezi společnost rovným dílem

# Jan Nedvídek
13. February 2007, 09:04

Lid není schopen vládnou si sám,lid potřebuje vládu a vůdce! Pro mne anarchie znamená společenský rozklad a návrat do mezolitu. Podívejte se, jak na tom bylo Německo, Rusko či Čína před nástupem moci a kde jsou teď!

# Rambo
7. March 2007, 17:50

9. Jan Nedvídek: tak stim se di vycpat rusaky tam ani nezminuj za bolševismu bylo rusko v hospodářské krizy by se dalo říci, jelikoz pod sssr spadala i ukraina (obilnice světa) a sssr bylo nuceno dovážet obilniny z capitalistického německa a další věci z usa a čína ekonomicky roste z důvodu utlačování lidských práv dělníci tam maj ted plácnu 20kč na den (přeháním pro porovnání s čr) a proto že dávají dělníkům nízké plty je i jejich zboží bezkonkurenčně levnější. a německo se zvedlo až po válce a se spousty válečnými dluhy a este ke vsemu de ted zase dolu. a u nás taky byla totalita a kde sme ted. i kdyz za to můžou obě strany jak levice tak pravice sou to totiž stejny…

# PunkerF
18. March 2007, 13:01

Viva la Anarchia!!! Nevim co mate proti anarchii.. je to nejlepsi forma vlady na svte!!! Lid nepotrebuje vladu ani vudce! Na vladu si furt stezujete a vudce zase mysli jenom na svoje blaho!!! Vemte si treba Hitlera. Chtely by ste zazit zase neco podobnyho? Asi ne, co? Tak vidite!!

18. March 2007, 13:05

11. PunkerF:

je to nejlepsi forma vlady na svte!!!

Jak to můžeš vědět, když dosud anarchie pořádně nikde nebyla?

Lid nepotrebuje vladu ani vudce!

Potřebuje, buď si nastuduj trochu psychologie nebo se podívej do historie a vzpomínej, kdy naposledy byli lidé bez nějakého vůdce. Už v pravěku nějaký vůdce existoval.

Vemte si treba Hitlera. Chtely by ste zazit zase neco podobnyho? Asi ne, co? Tak vidite!!

Nesrovnával bych diktaturu s normální demokratickou vládou jako teď, tvůj příklad je bezpředmětný.

# Jan Nedvídek
23. March 2007, 15:10

Pane Rambo,musím konstatovat,že bohužel nemáte o daném tématu ani páru.Kupříkladu v Číně mají dělníci plat,který se v poměru k cenám zboží přibližně rovná Maďarsku.A co se týče Německa,je statisticky dokázáno,že největší hospodářský růst zažívalo v letech 1932–1941.To jsou fakta.

# SABBATH
27. March 2007, 17:23

pekne prosim od pana lukee vysvetleni on tady uvadi ze svet potrebuje vladu,dobre ale chyba je v lidech ktery tu vladu potrebuji,myslim ze je sposta lidi ktery se nechteji nechat ovladat a ti budou prosazovat svuj nazor.chapu ze jsou lide kteri se potrebuji nechat ovladat ale proc masove vsichni?

27. March 2007, 18:06

14. SABBATH: Když se někdo nechce nechat „ovládat“ vládou, ještě to neznamená, že by mu bez vlády bylo líp. Existuje v dějinách případ, kdy lidem nikdo ani náznakem nevládl a kdy všechno fungovalo lépe než třeba teď? (pokud najdeš nějaké takové období, ať je prosím delší než několik let)

Navíc ta spousta lidí – nejsou to třeba také ti lidé, co celé dny chlastají a nadávají na vládu? Chápu, že tito lidé by také vládu nejraději zrušili, ale nemyslím si, že by se pak měli líp.

Takže se ptám, jací rozumní lidé by chtěli zrušit všechny formy vlády? Spíš než konkrétní lidi mě zajímá počet.

A druhá otázka, kterou jsem doteď nepochopil – když nebude žádná forma vlády, kdo bude vymýšlet zákony? Nebo předpokládáte, že se najednou všichni k sobě začnou chovat přátelsky? Nebo nebudou žádné zákony?

8. April 2007, 18:54

15. Lukee:

Dobrá – chceš vědět období, delší než několik let. Tak co třeba Španělsko 1936 – 1939 (komuny, paralelně existující s „oficiální“ vládou v oblasti Baskicka a Katalánska), nebo Mexiko 1994 – dodnes (komuny ve státě Chiapas, vedené Zapatovou armádou národního osvobození)

Druhá otázka – zákony ovšem existují i v anarchii, ovšem jsou spíše nepsané a nejsou vázány na nějakou zkostnatělou ústavu, která se nepřizpůsobuje potřebám lidí. Toť vše, můj neoliberální příteli…

8. April 2007, 19:09

16. Dotazovaný: Vida, to jsou celkem dvě období. Je to hodně nebo málo?

ad Druhá otázka: Psané zákony se mnohdy nestačí přizpůsobovat, to je pravda. Nepsané zákony ale nikdo nemusí dodržovat, což mi přijde jako ta horší varianta.

# Dotazovaný
10. April 2007, 07:29

17. Lukee:

Jo tak málo jo?? Tak co třeba Mírová komunita v Kolumbii, autonomní oblast Christiania v Dánsku či (zabrousíme-li o dvě staletí do historie) Pařížská komuna? Stačí?
A nepsané zákony lidé často nedodržují ZATÍM. Myslím si ale že jsme lidé a ne zvířata, a budeme se vyvíjet spíše k svobodné a civilizované společnosti, než se vracet stále do nějakých totalit.

10. April 2007, 11:32

Tak jsem se koukl, jak ty komuny vlastně vypadají.

Christiania:

Nejznámější sociální projekt Skandinávie proměnil bývalou kodaňskou vojenskou základnu v poutní místo hippies z celého světa. Brzy se Christianie bohužel také stala útočištěm drogových dealerů, narkomanů a ilegálních přistěhovalců.

Christianie je přehlcena turisty, policejní akce nejsou nijak neobvyklé a dnes si sem o víkendech chodí odpočinout hlavně kravaťáci, od kterých se hippies tolik snažili distancovat.

(zdroj)

Svobodné město Christania se stalo předmětem studia oficiálního výzkumného ústavu. Výzkumní pracovníci došli k závěru, že se úřady mají od Christianie co učit a že zkušenosti mohou být využity na mnoha místech po celém světě. Christiania pořádá pochody proti používání tvrdých drog v Kodani a o Vánocích se tu konají večeře zdarma pro 2000 chudých lidí.

V současné době pracuje většina obyvatel komunity ve stálém zaměstnání mimo Christianii v tzv. „sousední zemi“ Dánsku. Někteří pracují i uvnitř pro svoji komunitu jako sběrači odpadků, při vysazování zeleně, jako malíři, ošetřovatelky a v dalších potřebných činnostech. Pokud je to jejich jediný příjem, dostávají doplatek do výše 70 dánských korun za hodinu, pokud dostávají plat jinde, je jim doplácena částka mezi 35 až 70 dánskými korunami podle výše výdělku. Řada obyvatel studuje s finanční podporou státu, studentských půjček nebo menších příspěvků, ostatní jsou zapojeni v různých sociálních programech. Je to přísná podmínka pro získání sociální podpory od dánské společnosti. „A co se děje v případě nemoci?“ ptám se. Přesto, že to obyvatelé Christianie neradi slyší, plně patří do dánské společnosti. Pokud někdo onemocní, obrátí se na vlastní kliniku Sundhetshuset (Dům zdraví), nebo, je-li třeba, na kteroukoliv státní nemocnici v Dánsku, kde má zdravotní péči zdarma.

(zdroj)

Španělsko 1936 – 1939

O tom jsem moc nenašel, asi špatně hledám. O nějaké anarchii se toho na wiki ani moc nepíše, snad jen tohle:

Především v anarchisty kontrolovaných oblastech (Aragon a Katalánsko), došlo k obrovské sociální revoluci, při které došlo ke kolektivizaci půdy a průmyslu. S touto revolucí nesouhlasili ani sovětští komunisté ani demokratičtí republikáni. Poté co republikáni porazili anarchisty, byly začleněni do republikové armády a POUM byl zakázán jako „nástroj fašistů“, což nebyla pravda. Při květnových bojích v r. 1937 se mnoho set možná i tisíc antifašistických vojáků vzájemně postřílelo, při bojích o kontrolu nad Barcelonou.

Příčinou porážky republikánů byla vedle nedostatečné zahraničně-politické podpory především vlastní roztříštěnost republikánského tábora, který zahrnoval prakticky všechny centristické a levicové politické síly, včetně odborových organizací UGT a CNT. Obzvláště spory mezi komunisty a anarchisty stály v cestě politické a vojenské jednotě republikánů.

O dalších komunách se mi nedaří najít prakticky nic ucelenějšího. Každopádně i z těchto pár úryvků o Christianii (která podle mě vypadá z těch všech jmenovaných nejlépe) se mi nezdá, že by ona anarchie měla být oním rájem na zemi a že by to tam fungovalo lépe než tady a teď.

Co se týče nepsaných zákonů – krásný příklad je internet. Na internetu totiž prakticky žádné zákony nejsou, jen ty nepsané. Zkus si teď přečíst několik diskusí, prakticky kdekoliv, nejlépe ale takové novinky.cz, kde chodí ty davy lidí. Ano, lidé se bez zákonů skutečně k sobě chovají jako zvířata.

Vím, že říkáš, že se takhle k sobě chovají zatím. Stejně tak bych třeba mohl říci, že lidé zatím neumí létat (myšleno sami od sebe, tak nějak od narození). Přesto mi na té mojí větě něco nesedí… Lidé jsou na světě už dost dlouho a nemyslím si, že bychom se za těch tisíce let nějak blíže posouvali k anarchistickému solidárnímu myšlení.

Anarchie je možná dobrá pro těch pár lidiček na zemi, co tomu opravdu věří, ale opravdu není ani trochu vhodná pro většinovou společnost.

11. April 2007, 13:49

19. Lukee:

No, nerad ti to připomínám, ale nakonec jsi v posledním odstavci vlastně kladně odpověděl na připomínku Sabbatha, který tvrdil, že na anarchii mají právo ti, kdož se nechtějí nechat ovládat, nikoli však masová společnost.
K těm sondám – u Španělska jsi jasně viděl že fungování komunit bránily zejména útoky bolševiků a fašistů, a proto bylo prvořadé řešit toto, což se mohlo projevit samozřejmě v jiných nedostatcích. S tím souvisí i Christiania. Ani ona nemá moc přátel v řadách policie a jiných mocenských prvků státu. Článek je ovšem trochu zavádějící. Je pravda, že tento „sociální projekt“ nepatří mezi typické příklady anarchie, ovšem hlášky typu „útočiště narkomanů“ jasně ukazují na zaujatost autora. Ty tomu věříš? V době, kdy ropná korporace Exxon Mobil nabídne miliony dolarů těm novinářům, kteří napíšou články zpochybňující katastrofální změny klimatu jen proto, aby si uchránili své podělané ZISKY… (jinak velký článek v Právu, opravdu jsem nečerpal z A-kontry:))

11. April 2007, 14:05

20. Dotazovaný:

Je pravda, že tento „sociální projekt“ nepatří mezi typické příklady anarchie, ovšem hlášky typu „útočiště narkomanů“ jasně ukazují na zaujatost autora. Ty tomu věříš?

Sice moc důvěru v noviny obecně nemám, ale přečetl jsem tuším tři články o Christianii a ve všech byly problémy s drogami alespoň zmíněné. Ale je pravda, že oním „útočištěm narkomanů“ mohou také myslet „útočiště lidí, co si občas zahulí“, ne žádné tvrdé drogy. To nevím. Nicméně mi přijde docela pravděpodobné, že se tam ti narkomani začnou stahovat, protože je tam právě nesužují žádné zákony…

No, nerad ti to připomínám, ale nakonec jsi v posledním odstavci vlastně kladně odpověděl na připomínku Sabbatha, který tvrdil, že na anarchii mají právo ti, kdož se nechtějí nechat ovládat, nikoli však masová společnost.

Ok, s tím souhlasím, já jsem spíš chtěl říct, že ne všichni, co nechtějí vládu by chtěli anarchii a ne všichni by se bez vlády měli líp, ač si to myslí. Teď ani tak nemyslím anarchisty jako spíš nějaké hospodské povaleče a lidi typu „já bych všechny ty Topolánky a Paroubky pozavíral, vládu zrušil a byl by klid“. Byla to hlavně reakce na to, že Sabath říkal, že takových lidí je dost. Myslím si, že lidí, co by chtěli „čistou“ anarchii je opravdu poskrovnu.

Mimochodem, z článku vyplývá, že i ti (polo?)anarchisti v Christianii jsou závislí na dánské vládě.

# xebece
28. April 2007, 09:11

Vaše názory mne zaujaly. Můžete mi prosím doporučit Vaši nejoblíbenější literaturu na tato témata? Děkuji.

# miech
28. April 2007, 11:29

9. Jan Nedvídek: presne tak

# Mises
1. May 2007, 19:06

Lidé potřebují právní ochranu , ale jako při zajištění jakékoliv jiné služby i zde platí, že musí mít svobodnou tj. individuelní volbu organizace (státu, soudce, policie), která jim tu ochranu zajistí. V případě, že bude služba právní ochrany monopolizována a vztah vlády a občana bude tedy vynucený, dojde k degeneraci těchto organizací. Ty se nakonec stanou zřetelně neúčinné, drahé a dokonce kontraproduktivní. Stát tedy pošlape práva víc než by to svedl Alcapone.

# JuNsKeeN
8. May 2007, 14:00

20. Dotazovaný:
Po přečtení tohoto článku a všech komentářů na toto téma Vám musím říci že s Vámi naprosto souhlasím, neboť v poslední době mi je Anarchie stále bližší… Pravdou je, že dříve jsem podobně jako vy mířila spíše jen k punku, byla proti autoritě , fašismu neonacismu atd. Ovšem ale až po té co se neonacismus dotkl tvrdě mého osobního života jsem si začala uvědomovat kam se tento svět řítí.
Až po té co opilý neonacista surově sbil osobu na které mi záleželo nejvíc, a to jen kvůli nášivce ANTIFA na kalhotech a dredům na hlavě. Kde to potom žijeme?? Když tam bylo kolem 10 lidí a nikdo nedokázal pomoci když to nejvíce potřeboval.
Ano jistě se nám zde naskytne otázka proč to dotyčný nenahlásil na policii a i pro tohle mám vysvětlení: Tento případ se v tomto městě nestal ani zdaleka poprvé aco s tím udělala policie?Vůbec nic… Ptali jsme se proč a odpověd? Otec útočníka jeden z místních kriminalistů. Asi před půl rokem zde místní neonacisté umlátili těhotnou ženu černé pleti ano skandál ale pár dní na to případ zapomenut.
Tímto narážím na vaši odpověď na otázku ohledně organizace ANTIFA. Kdo jiný má bránit nwevinné lidi, když to nedokáží ´přihlížející útoku´ a nakonec ani policie?? Sám se ubráníte těžko a když jim to jednou vrátíte tak ten špatný bude vždy anarchista…
I když o anarchismu vím velmi málo můj názor je ten, že tento svět se pomalu hroutí kvůli nečinnosti policie, soudů apod. A proto souhlasím s Anarchistickou myšlenkou ´svobodného´ státu.

# Dotazovaný
12. May 2007, 23:44

25. JuNsKeeN:

Však v případě zájmu o spolupráci není nic snažšího, než kontaktovat nejbližší buňku v rámci ČSAF. Viz http://www.csaf­.cz/kontakt.php Přeji hodně štěstí v hledání světonázoru…

13. November 2007, 00:37

Nechápu anarchisty… Nemáte žádný argument, proč by bezvládí mohlo být lepší. Neznám ekonoma, který by souhlasil s anarchií. Bevzládí existuje jen za občansé války (viz Somálsko).
Pokud si někdo vyvěsí na svetr cedulku „antifašistaů, je pravděpodobné, že fašistům se to nebude zrovna zamlouvat. Stejně bych dopaadl, kdybych šel na Spartu se šálou "Smrt Spartě“. Samotný protipól není řešení. Anarchismus mi tedy připadá jako póza: „Podívejte, já jsem anarchista, opovrhuji společností.“ Jít prot proudu, být nekomerční, to bylo vždycky „in“.
O mnoho více chápu extrémní libertariány, ačkoliv jejich smysluplnou konstruktivní definici společnosti a fungování ekonomiky a svobody cela nesdílím. Jak říká jeden náš učitel – bez práva by nebyla ekonomie. Vlasntnické pávo je základ. Zrušit úplně stát – tedy veškeré zákony vede k narušení vlastnického práva a tím i k anarchii. Neexistence vlastnického práva vede k neefektivnosti – viz známá Tragédie obecní pastviny (Ronald Coase). Jak má funguvoat anarchie? Jak zajistí vlastnické právo Ano, souhlasím, demokracie, jak je vnímána, je neúčinná, stát má příliš velkou roli, volby jsou neefektivní. Ale anarchismus je cesta do naprosté záhuby. Stejně tak dříve bylo „in“ dělnické hnutí, spousta lidí věřila, že je komunismus zachrání. Hrubě se spletli. Pokud chcete vymýšlet tyhle vaše klauny, myslete na to, že to musí fungovat. Hlavně E K O N O M I C K Y . Nelze říci – zabijeme fašisty, budeme se mít dobře. Stalin i Hitler také dělali čistky, je to nesmysl, vede to k tyranii. Debilové vždy byli a vždy budou. Nedají se vyhubit. Mě osobně se nejvíce líbí model vysoce liberálního státu, který fungoval za Německa (tzv. německý zázrak), tak, jak ho popisoval např. Walter Eucken. Tedy mít liberální stát, ano – ale stát zasahuje jen ve velmi malé míře, daně, cla, kvóty, vysoká míra přerozdělování, antimonopolní zákony jsou neefektivní. To ví každý student ekonomie.

# PoKy
13. November 2007, 00:44

P.S.: Rovnost a svoboda jsou nesmyslné cíle!!!!! Opět – každý ekonom ví, že rovnost je nedosažitelná a neefektivní, viz. např. Murray Rothbard (libertariánský ekonom): Nemožnost rovnosti. já osobně preferuji solidaritu jen pro ty nejpotřebnější, jinak to přivádí zmar ´, zkázu, vznik ghett, závislost na soc, dávkách, neexistence motivace. Vede to k úplnému zničení ekonomických principů, kdy nikdo nemá motivaci pracovat, protože všichni stejně získají stejně > rovnost > socialismus

Komentáře jsou uzavřeny